Математика                  

Лице на триъгълник (ст. учител Е.Стоилова)

Намиране на неизвестен член на пропорция (ст. учител Е.Стоилова)

Правила за намиране на неизвестно събираемо,умаляемо,умалител,множител,делимо и делител.

5клас     /       6клас       /      7клас      /      8клас